BTW-heffing op je kantoor te huur?

  • Door Lynn Mikolajczak
  • donderdag 30 augustus 2018

Als ondernemer ben je vertrouwd met het principe van BTW. Wanneer je beslist om kantoren te huur aan te bieden, is er sprake van een onroerende verhuur. Onroerende verhuur is in België nog steeds niet onderworpen aan BTW. In Nederland is dit niet het geval. Daar kun je er voor opteren om kantoren te huur wel te onderwerpen aan BTW. Hoe dat geregeld is, lees je in de whitepaper "Zo profiteer je van btw belaste huur op kantoorruimte". Nu wil de Belgische wetgever ook een optie invoeren voor onroerende verhuur. In deze blog vertellen we je meer over de huidige regeling in België bij een kantoor te huur en over de toekomstige regel die hoogstwaarschijnlijk dit jaar op 1 oktober in werking zal treden.


Hoe is het in België geregeld?

In België op zoek naar een kantoor te huur? In België geldt het principe dat de verhuur van onroerende goederen vrijgesteld is van BTW (art. 44 §3, 2° W.BTW.), met enkele uitzonderingen niet meegerekend. Er wordt met andere woorden geen belasting gerekend over de huurprijs van een kantoorruimte. Dit heeft enerzijds het voordeel dat er geen BTW betaald moet worden maar anderzijds het nadeel van het verlies van het recht op aftrek. Het verlies van het recht op aftrek is vaak de reden waarom huurders wél BTW willen betalen op hun kantoor te huur.

Helaas is dat in België dus nog niet mogelijk. Met het Zomerakkoord leek de Belgische wetgever daar verandering in te willen brengen. Op 22 oktober 2017 werd het Zomerakkoord echter geschrapt. Toch is er een akkoord bereikt om de onroerende verhuur in een B2B-context aan de BTW te onderwerpen. De ministerraad keurde op 30 maart 2018 een voorontwerp goed waarin de optie tot verhuur met BTW werd opgenomen.

Wat zijn de voordelen van BTW-heffing voor de huurder en verhuurder?

In eerste instantie denk je als huurder van een kantoor te huur dat het jou meer gaat kosten wanneer er BTW wordt geheven op de huurprijs van kantoorruimtes. Toch zijn er voordelen gekoppeld aan een BTW-heffing op een kantoor te huur voor zowel de verhuurder als de huurder.

Tot nu toe is de verhuur van onroerende goederen vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat een verhuurder van een kantoor te huur geen BTW moet aanrekenen op de huurprijs. Als verhuurder van een kantoor te huur heb je echter verschillende kosten gemaakt alvorens je tot verhuur van kantoorruimtes kon overgaan. Zo heb je het pand moeten aankopen, oprichten, renoveren, enzovoorts. Op die kosten heb je BTW, de zogenaamde input BTW, moeten betalen aangezien dat geen handelingen vrijgesteld van BTW zijn.

Als verhuurder van kantoren te huur stel je daarentegen wel een handeling vrijgesteld van BTW. Daardoor kun je de input BTW niet in aftrek nemen als voorbelasting. Wanneer de verhuur van kantoorruimtes wel zou worden onderworpen aan een BTW-heffing, een output BTW, kun je de input BTW in aftrek nemen, de output BTW daardoor verlagen en moet je minder doorstorten naar de schatkist.

Ook als huurder heb je voordelen wanneer je een kantoor te huur kunt aanschaffen inclusief BTW. Als ondernemer is een kantoor te huur voor jou een kost. De BTW over de huurprijs van een kantoorruimte wordt dus voor jou input BTW dat in vermindering kan worden gebracht met de BTW die je aanrekent op de diensten of goederen die je aan jouw klanten verstrekt. Zo moet ook jij als huurder van een kantoor te huur minder BTW doorstorten aan de schatkist.

Een kantoor te huur met BTW vanaf 1 oktober 2018

Op 30 maart 2018 werd er door de ministerraad een voorontwerp goedgekeurd dat het mogelijk maakt om binnenkort een kantoor te huur aan te schaffen met BTW. Het voorontwerp voorziet in een optie tot verhuur met BTW.

Voorwaarden voor een kantoor te huur met BTW

Wanneer je als verhuurder de optie tot verhuur van een gebouw met BTW wilt uitoefenen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Het gaat om de verhuur (van een gedeelte) van een gebouw , zoals een kantoor te huur, inclusief bijhorend terrein indien dit wordt meeverhuurd.

Delen van gebouwen kunnen afzonderlijk met btw worden verhuurd indien ze zelfstandig verhuurd en gebruikt kunnen worden.

  • Het is een nieuw gebouw of vernieuwbouw
  • De huurder is een (vrijgestelde) BTW-plichtige.
  • Het goed mag uitsluitend worden gebruikt voor economische activiteiten
  • Enkel met betrekking tot de BTW opeisbaar vanaf 1 oktober 2018

De optie om de verhuur aan BTW te onderwerpen moet vervolgens uitgeoefend worden door de verhuurder en huurder gezamenlijk. De optie zal dan gelden voor de gehele duur van de huurovereenkomst. Bij het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst of een verlenging van de bestaande huurovereenkomst met betrekking tot een kantoor te huur, zal de optie dus opnieuw uitgeoefend moeten worden.

Wat met een kantoor te huur voor een korte termijn?

Wanneer je een kantoorruimte huurt voor een periode van maximum 6 maanden, geldt er een andere regeling. In dat geval primeert de verplichte onderwerping aan BTW van kortdurende verhuur op de optie tot verhuring van gebouwen met BTW.  Er moet met andere woorden niet geopteerd worden om de verhuur van een kantoor te huur voor een korte termijnte onderwerpen aan de BTW. Automatisch zal je kantoor te huur onderworpen worden aan de BTW. Je hoeft er zelf als huurder en verhuurder dus niks voor te doen.

Een kantoor te huur met BTW vanaf 1 oktober 2018?

Het voorontwerp is al goedgekeurd door de ministerraad. Nu is het wachten op advies van de Raad van State. Hoogstwaarschijnlijk zal de nieuwe regeling vanaf 1 oktober 2018 in werking treden. Vanaf dan kan jij ook een kantoorruimte verhuren of een kantoor te huur aanschaffen inclusief BTW.

Natuurlijk houden we je bij SKEPP op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Heb je ondertussen nog vragen? Contacteer dan zeker een van onze vastgoedconsultants. Zij staan je met raad en daad bij in de zoektocht naar jouw ideale kantoor te huur en helpen je met alle zaken waardoor jij zorgeloos een huurcontract kunt aangegaan voor jouw perfecte kantoor te huur. 

Kantoorinrichting met Officeplanner

Ben je op zoek naar een nieuwe kantoorinrichting of zoek je enkel wat meubilair voor je kantoor? Ga dan voor Officeplanner! Je richt zelf virtueel je droomkantoor in of vraagt een persoonlijk inrichtingsvoorstel aan door onze Personal Designer. Daarnaast kun je ook direct meubilair bestellen in de webshop. Meer weten over de mogelijkheden van Officeplanner? Download dan gratis de brochure, lees meer over de ongekende flexibiliteit van Officeplanner en wie weet heb jij binnen no-time jouw droominrichting!

Download brochure