Privacybeleid

SKEPP, gevestigd aan Brugstraat 11 7607XJ Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://skepp.nl
Brugstraat 11
7607XJ Almelo
+31858770519

Mathios Zeko is de Functionaris Gegevensbescherming van SKEPP, hij is te bereiken via privacy@skepp.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SKEPP verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@skepp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SKEPP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • SKEPP analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

SKEPP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SKEPP) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SKEPP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam & contactgegevens > 5 jaar na laatste contact > Bedrijven sluiten vaak huurcontracten voor lange tijd, we willen je ook bij je volgende verhuizing graag kunnen helpen.
 • Overige persoonsgegevens > 5 jaar na laatste contact > Om je in de toekomst goed te kunnen helpen, houden we graag bij wat je de vorige keer precies zocht en belangrijk vond
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website > 5 jaar > We gebruiken de (geanonimiseerde) gegevens over jouw activiteiten op onze website om deze constant te verbeteren
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen > 3 jaar
 • Internetbrowser en apparaat type > 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

SKEPP deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SKEPP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

CategorieNaamJurisdictieDoel van de verwerkingWelke gegevens
DataverwerkerShock MediaNederlandHosting van website & opslag van dataPersonalia, contactgegevens, gegevens over je activiteiten op onze site
DataverwerkerGoogleVerenigde StatenOpslag van dataGegevens over je activiteiten op onze site, internetbrowser en apparaat type
DataverwerkerHerokuVerenigde StatenHosting van systemen & opslag van dataPersonalia, contactgegevens, gegevens over je activiteiten op onze site
DataverwerkerMessagebirdNederlandUitvoeren van communicatie namens SKEPPContactgegevens

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SKEPP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SKEPP gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 1 minuut

Cookie: Lucky Orange
Naam: _lo_u
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Lucky Orange
Naam: _lo_uid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook
Naam: fr
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 3 maanden

Cookie: LinkedIn
Naam: bscookie
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Pinterest
Naam: _pinterest_ct_rt
Functie: Tracking cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Minder dan 1 jaar

Meer informatie met betrekking tot cookies is te vinden in ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SKEPP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@skepp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

SKEPP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SKEPP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@skepp.nl.

Leadinfo

Wij maken gebruik van de dienst Leadinfo uit Rotterdam om het zakelijke gebruik van onze websites te meten. Leadinfo toont ons bedrijfsnamen en adressen van de bedrijven op basis van IP-adressen van de bezoekers van onze websites. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.