Kantoorruimte huren? Ken je rechten en plichten!

  • Door Joost Lansink
  • donderdag 9 oktober 2014

Je wilt een bedrijfsruimte huren, maar wat zijn dan precies je rechten en plichten? SKEPP online zet de meest gestelde vragen op een rij. Wanneer is er eigenlijk sprake van een huurovereenkomst?


Wanneer is er sprake van een huurovereenkomst?
Er is sprake van een huurovereenkomst zodra twee partijen overeenstemming bereiken over de huur en verhuur van een pand of bedrijfsterrein. Anders gezegd: tussen de huurder en de verhuurder worden afspraken gemaakt. Bij verhuur van een kantoorrruimte betekent dit dat een huurder een bepaalde ruimte gedurende een bepaalde tijd huurt tegen een afgesproken huurprijs.

De wet maakt onderscheid tussen een middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Wat is het verschil?
Een middenstandsbedrijfsruimte wordt ook wel ‘290-bedrijfsruimte’ genoemd. Deze is voor (een deel) toegankelijk voor publiek. Een middenstandsbedrijfsruimte is een ruimte waar een ambacht wordt uitgevoerd. Maar het kan ook een bedrijfsruimte zijn van waaruit producten of diensten worden geleverd. Denk hierbij aan een restaurant, winkel, hotel of camping. Overige bedrijfsruimte wordt ook wel ‘230a-ruimte’ genoemd. Dit is bijvoorbeeld een kantoor of fabriek. In de regel vallen alle gebouwen, die geen middenstandsbedrijfsruimte of woonruimte zijn, onder de noemer ‘overige bedrijfsruimte’.

Welke huurperiode heb ik recht op?
In de wet is bepaald dat voor een midden-standsbedrijfsruimte, de ‘290-bedrijfs-ruimte’, een huurperiode geldt van vijf jaar of langer. Een huurperiode van vijf jaar wordt zonder opzegging automatisch verlengd met opnieuw een periode van vijf jaar. Na tien jaar wordt het dan een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een eerste huurovereenkomst van langer dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar, wordt automatisch verlengd tot een totale duur van tien jaar. Ook hierna wordt het een huur-overeenkomst voor onbepaalde tijd.Van deze huurperioden mag niet worden afgeweken, omdat het dwingend recht is. Maar er is één uitzondering. Bij starters is het mogelijk om een huurperiode van maximaal twee jaar af te spreken. Deze bedrijven krijgen zo de kans na twee jaar te verhuizen - als ze een grotere ruimte nodig hebben - of te stoppen.

Wat geldt voor de ‘230a bedrijfsruimten’?
Huurder en verhuurder kunnen voor de ‘230a-bedrijfsruimte’ elke huurtermijn afspreken die zij willen. Doorgaans gaat het om dezelfde termijnen zoals afgesproken bij middenstandsbedrijfsruimten. Dit is echter niet verplich.

Wat is de hoogte van de huurprijs?
Huurder en verhuurder spreken in onderling overleg een huurprijs met elkaar af. De hoogte ervan is niet door de wet vastgesteld. Dit gaat op voor zowel de middenstandsbedrijfsruimte als voor overige bedrijfsruimte.

Welke huurverhoging is toegestaan?
Als de overeenkomst voor een periode niet langer dan vijf jaar is afgesproken, dan kan de huurprijs van een middenstandsbedrijfsruimte elke vijf jaar worden herzien. Het wettelijke criterium voor huurverhoging is de gemiddelde prijs van een vergelijkbare bedrijfsruimte in de nabije omgeving, gerekend over de vijf voorafgaande jaren. Dit geldt daarentegen niet voor overige bedrijfsruimte. Huurder en verhuurder mogen zelf afspraken maken over de huurprijswijziging. Waanneer een huurder het niet eens is met een nieuw voorstel van de verhuurder, kan die de huurovereenkomst beëindigen.

Kantoorinrichting met Officeplanner

Ben je op zoek naar een nieuwe kantoorinrichting of zoek je enkel wat meubilair voor je kantoor? Ga dan voor Officeplanner! Je richt zelf virtueel je droomkantoor in of vraagt een persoonlijk inrichtingsvoorstel aan door onze Personal Designer. Daarnaast kun je ook direct meubilair bestellen in de webshop. Meer weten over de mogelijkheden van Officeplanner? Download dan gratis de brochure, lees meer over de ongekende flexibiliteit van Officeplanner en wie weet heb jij binnen no-time jouw droominrichting!

Download brochure